REPARO


NÁHRADA ŠKODY

Viete ako si úspešne nárokovať vaše peniaze po autonehode?

Viac info

PORADENSTVO A POMOC

Obráťte sa na náš team s plnou dôverou. Radi vám poradíme a pomôžeme.

Viac info

NEPLATÍTE VOPRED

Dohodnutá odmena až po
riadnom vyplatení vašich nárokov.

Viac info

 

Vyriešime za Vás

- Náhradu škody vrátane škody na zdraví (bolestné, trvalé následky úrazu)
- Náhradu nákladov pri usmrtení blízkej osoby
- Náhradu nemajetkovej ujmy osobám blízkym obetiam dopravných nehôd

 

Ponúkame

- poradenstvo
- pomoc
- návštevy v domácom prostredí
- sprostredkovanie odškodnenia
- pomoc poškodeným v trestnom konaní
- asistenciu účastníkom opravnej nehody
- uplatnenie nárokov na náhradu škody
- úplné odškodnenie

 

Zaručujeme

- profesionalitu
- zodpovedný prístup
- diskrétnosť
- rýchlosť

Dôležité informácie

"Ukončenie vyšetrovania 
dopravnej nehody nie je 
podmienkou pre uplatnenie
Vašich nárokov."

„Rozhodnutie, že ste zavinili,
alebo že ste spoluzavinili
dopravnú nehodu nemusí byť
konečné a správne.
Obráťte sa na nás.“

 "Včasné kontaktovanie po 
dopravnej nehode je základným
predpokladom  k dosiahnutiu
odškodnenia rýchlo
a bez problémov "